Joomla Advance

คอร์ส Joomla Advance

ราคา 6,000 บาท( นอกสถานที่ 13,000 บาท ) ใช้เวลาประมาณ 20 ชั่วโมง

คอร์ส Joomla Advance นี้ สอนวิธีการสร้าง Website อะไรก็ได้คุณอยากสร้างได้เท่าที่คุณจินตนาการได้(ภายใต้เงื่อนไข) เช่น ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ เว็บไซต์ขายบ้านและที่ดิน เว็บไซต์ Community สัตวเลี้ยง เว็บไซต์รับสมัครงาน เว็บไซต์ชมรมศิยษ์เก่า เว็บไชต์ Gallery งานศิลป์ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จุดแข็งและจุดด้อยของธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนมากพอพอที่จะเรียนจนจบได้

หลังจากจบคอร์ส Joomla Advance สามารถนำความรู้ไปสร้างเว็บไซต์ได้ และยังสามารถเริ่มธุรกิจรับสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย

 

รายละเอียดของคอร์ส Joomla Advance ดังนี้
1. การเตรียมตัวก่อนมี Website
2. การพิจารณาเลือก Domain name และ Hosting
3. แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Joomla และ CMS ชนิดอื่นๆ
4. วิธีการติดตั้ง Joomla บน Host จริง Step by Step
5. แนะนำองค์ประกอบของ Joomla
6. การปรับแต่ง Global Configuration ที่เหมาะสม
7. การจัดการภาษาของ Frontend และ Backend
8. การจัดการและบริหาร User
9. การติดตั้ง Extension( Component, Module และ Plugin )
10. การสร้างและบริหารบทความใน Joomla และ K2
11. การใช้งาน Editor
12. การบริหารจัดการ Media File
13. การบริหารจัดการ Comment
14. การสร้างเมนูในการเชื่อมโยงเนื้อหา
15. การจัดและตกแต่งหน้า Homepage
16. การจัดการ Banner
17. การสร้างแบบสำรวจด้วยระบบ Poll
18. การสร้้างระบบเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้ด้วย Hits Counter และ Google Analytics
19. การสร้างแบบฟอร์มการติดต่อ Contact Us
20. การ Back Up & Restore
21. การสร้าง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22. แนะนำพื้นฐานก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์
23. แนะนำการวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ และ 4P's
24. การสร้างระบบร้านค้าและตระกร้าสินค้าด้วย Virtuemart
25. การเพิ่มสินค้าและบริหาร Stock
26. การสร้างระบบร้านค้าขายสินค้าประเภท Download
27. การทำ Promotion ด้วยการแจก E-Coupon
28. การทำ Feature Product ไว้ที่หน้าแรก
29. การสร้างระบบร้านค้าและตระกร้าสินค้าด้วย K2Mart
30. การสร้างระบบร้านค้าและตระกร้าสินค้าด้วย K2Store
31. แนะนำข้อดีและข้อด้อยของการชำระเงินแบบต่างๆ
32. แนะนำระบบการชำระเงิน ด้วย Paypal
33. แนะนำระบบการส่งสินค้าและรับคืนสินค้า
34. การทดสอบระบบจริงก่อนเปิดร้าน
35. การสร้าง Guestbook หรือ Testimonial
36. การสร้างระบบ Live Chat, Live Help, Live Support
37. แนะนำระบบ Security สำหรับเว็บไซต์ E-commerce
38. แนะนำระบบ SSL
39. การสร้างระบบ Webboard หรือ Forum
40. การสร้างระบบ Online Community
41. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกระหว่าง Online Community และ Webboard
42. การสร้างระบบประกาศขายสินค้าด้วย Ads Classifield
43. การสร้างระบบหลายภาษา(Multi - Language)
44. การสร้างระบบ Social Share & Facebook Like Box
45. การทำระบบ Gallery
46. การทำระบบ Download
47. การทำระบบ Register & Member Login
48. การทำระบบ Login with Facebook หรือ Social ต่าง
49. การค้นหาและติดตั้ง Extension ด้วยตนเอง
50. การแปลภาษาของ Extension เป็นภาษาไทย
51. การทำ SEO On page บน Joomla
52. การทำ Configuration Robot.txt
53. การทำ Boost Speed Joomla เร่งความเร็วให้เว็บไซต์
54. ความรู้ CSS เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. สามารถใช้ใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานขึ้นไป
3. ต้องมีความอดทนและพยามยามมากเพียงพอ

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาเอง
2. ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองเรียนบน Hosting จริง ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ผู้เรียนต้องมีความ อดทน พยายาม ตั้งใจเรียน เพราะ ผู้สอนก็ตั้งใจสอนให้ความรู้แก่ผู้เรียนเต็มที่
4. ค่าอบรมนี้ไม่มี Coffee Break น่ะครับ

line ijoomla

Contact i-Joomla

 

095-652-6652
Line ID : gappuci
kingcapuchin@gmail.com
www.i-joomla.net
i.joomla.net

© i-Joomla.net All rights reserved.